Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ffotograffydd masnachol yw Ger Roberts. Mae Ger wedi astudio ffilm a ffotograffiaeth ym Mhrifysgol  Glyndwr ac wedi gweithio am dros 3 degawd, gan saethu aseiniadau corfforaethol a golygyddol yn cynnwys pynciau bywyd gwyllt a diwydiannol, portreadau a thu mewn, cynhyrchion a digwyddiadau. Mae ei wybodaeth o oleuo a chyfansoddi, ynghyd â'i dechnegau ôl-gynhyrchu blaengar, yn caniatau iddo ddal hanfod y foment. Gallwch archebu sesiwn broffesiynol i chi'ch hun neu ar gyfer unrhyw ddigwyddiad arbennig. Mae Ger yn hyblyg iawn, ac mae bob amser yn ymateb i ddymuniadau cleientiaid ac yn cwrdd â'u gofynion, gyda chelfyddiaeth goeth bob amser.

 

Ger Roberts is a commercial photographer. Ger has studied film and photography at Prifysgol Glyndwr University and worked for over 3 decades, shooting corporate and editorial assignments involving wildlife and industrial subjects, portraits and interiors, products and events. His intimate knowledge of lighting and composition, as well as his cutting-edge post-production techniques, allow him to catch the essence of the moment. You can order a professional session for yourself or for any special event. Ger is very flexible, and he always responds to clients’ wishes and meets their requirements, always with exquisite artistry.